Exhibitor Manual

Location:  Home  >  Exhibitor Manual 

 

Please come to “Download” to download the exhibitor manual,or contact the Organizing Committee to ask for that.

 

Contact persons:


        Zhang Jingwen: 8610-64778190 13521035679 QQ:810158510


         
Gong Ling: 8610-64778166 13520123792 QQ:757159546

 

                           Jin Heyi: 8610-64778168 13581723915 QQ:1004915965


        Liang Chuan: 8610-64778157 13601350659 QQ:532076162